SERVEREN KRO OG TJENESTEN "EGENDRIFTET LØSNING" BLIR AVVIKLET 24. JUNI 2024!
NETTSIDENE PÅ KRO MÅ I GOD TID FØR DEN DATOEN ENTEN AVVIKLES ELLER FLYTTES TIL ANDRE ALTERNATIVE WEB PUBLISERINGSLØSNINGER.

Tid igjen:

Nettsider på Kro (Egendriftet Løsning) Klikk på fargeboksene for å se nettsiden.

Grønn farge betyr at nettstedet er enten flyttet eller avviklet. Altså ferdig arbeid. Blå indikerer at dette er mest sannsynlig sider som skal flyttes.

De er laget i ren html og er ikke sårbare. Gule er de som vi tror kan flyttes, men må avklares. Orange tror vi ikke skal flyttes, men de må avklares også.

Avklaringer innebærer å vurdere: Er det sårbart? Hvem patcher og oppgraderer? Kan noe annet brukes i stedenfor?

Sårbare applikasjoner (hull i PHP kode) blir avviklet